Македонски (Macedonian)Turkish (Turkiye)
Siyaset Komisyonu Raporu PDF Yazdır e-Posta

14. Türk Dünyası Gençlik Günleri ve Kurultayı
“Siyaset Komisyonu Raporu”


"Makedonya devlet kuruluşlarında Türklerin hakça temsilinin hızlandırılması; Makedonya Türklerine uygulanan asimilasyon politikalarının ve özellikle Türkiye'ye yapılan gizli göçün durdurulması çağrısında bulunur. Ayrıca 2007 yılından itibaren Makedonya’da “21 Aralık Makedonya Türkleri’nin Eğitim Günü ve Milli Bayramı” kutlanmaktadır. Bu başarıyı elde ettikleri için komisyonumuz Makedonya Türk Demokratik Partisi’ni tebrik eder."


Komisyonumuz,

1. Doğu Türkistan’da yaşayan Uygur kardeşlerimize yönelik olarak son dönemde Urumçi şehrinde patlak veren ve diğer önemli Türk şehirlerine de yansıyan, boyutları vahşete ulaşan eylemleri kınar. Doğu Türkistan’ın özerkliğinin Çin makamları tarafından garanti altına alınması ve Uyguların temel haklarının sağlanması konusunda tüm Türk cumhuriyetlerini ve uluslararası toplumu Çin Halk Cumhuriyeti hükümetine baskı yapmaya davet eder. Kurultayımız Dünya Uygur Kurultayı başkanı Rabiya Kadir’in haklı davasında yanında olduğunu bildirir.
2. Doğu Türkistan’da son olaylardan sonra Çin hükümeti tarafından masum Uygur kardeşlerimiz idam edilmeye başlanmıştır. Bu konunun detaylarını araştırmak üzere Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği ve İslam Konferansı Örgütü gibi uluslararası örgütlerin önderliğinde bir komisyon kurulması gerekmektedir. Ayrıca Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinin hükümetlerini bu ülkelerde yaşayan Uygurlar’ın haklarının garanti altına alınması konusunda acilen adım atmaya davet ediyoruz.
3. Azerbaycan topraklarının yüzde yirmisini işgal altında tutmaya devam eden ve Dağlık Karabağ meselesinin çözümünde adım atmaktan uzak duran Ermenistan hükümetini şiddetle kınar. Uluslararası hukuk ve insan hakları doğrultusunda mücadelesine devam eden Azerbaycan hükümetine desteğini bildirir.
4. Türkiye Cumhuriyeti’nin toprak bütünlüğüne yönelik olarak silahlı eylemlerine devam eden terör örgütü PKK’yı ve bu örgüte destek verenleri kınar.
5. Kırım halkı tarihi vatanları olan Kırım’a geri dönüş, topraklarına yerleşme ve haklarının garantiye alınması hususlarında tüm Türk devlet ve toplulukları tarafından desteklenmelidir. Komisyonumuz ayrıca Türk cumhuriyetleri hükümetlerini ve uluslararası toplumu Kırımtatarları’nın 1944’te uğradıkları feci sürgünü soykırım olarak tanımaya davet eder. Komisyonumuz Kırımtatarları’nın Ukrayna yasaları dahilinde resmi statüsünün belirlenmesi doğrultusunda Ukrayna Hükümeti’ni göreve davet eder. Bununla birlikte Kırım’da isimleri değiştirilen köy ve şehirlerin 1944 sürgününden önceki hallerine döndürülmesini Ukrayna Hükümeti’nden talep ederiz
6. Tüm bağımsız Türk Cumhuriyetleri’ni Kırım’da konsolosluk ve temsilcilik açmaya davet eder. Bu vesile ile Birinci Dünya Kırımtatar Kongresi’ni düzenleyerek tüm diasporayı birleştiren Kırımtatar kardeşlerimize gösterdikleri haklı mücadelelerinde destek verir. Kırım davasının tüm dünyaya duyurulması için bunun gibi uluslararası toplantıların periyodik olarak düzenlenmesinin önemine dikkat çeker.
7. Türk cumhuriyetleri hükümetlerini KKTC’ye haklı mücadelesinde destek olmaya; uluslararası toplumu KKTC’ye uygulanan izolasyonları ve çifte standardı yok etmeye davet eder. Bu vesileyle KKTC’de gerçekleşen 18 Nisan 2009 genel seçimlerinin Kıbrıs Türkü’nün devletine sahip çıkması ve 24 Nisan 2004’te yapılan referandumdaki iradenin değiştiğini göstermesi açısından çok önemli olduğunu ifade eder. Bu seçimin ardından son altı yıldır fiili olarak durdurulan KKTC’nin resmen tanınması çalışmalarına hız verilmeli ve Türk Cumhuriyetleri ve İslam ülkeleri nezdinde girişimler yapılmalıdır. Komisyonumuz bu doğrultuda KKTC’ye uygulanan spor ambargosunu kaldıran Kırgızistan hükümetine de teşekkürlerini bildirir.
8. İran devletinin ülke nüfusunun yarıya yakınını oluşturan Güney Azerbaycan, Kaşkayı, Türkmen, Horasan, Halaç Türk topluluklarına yönelik asimilasyon politikasına son verilmesini; Türklere karşı olan bütün baskıların ortadan kaldırılmasını; kendi Türk kimliklerini ve temel insan haklarını savundukları için haksız yere tutuklanan ve uzun süreli hapislere maruz kalanların serbest bırakılmalarını talep ediyoruz.
9. Dünyanın dört bir tarafına dağıtılarak birbirlerinden ayrı yaşamaya mahkum edilen Ahıska Türkleri’nin anavatanları olan Ahıska bölgesine dönmeleri konusunda Gürcistan Hükümeti’ni uluslararası örgütlere vermiş olduğu sözü tutmaya şiddetle davet eder. Komisyonumuz Gürcistan Parlamentosu tarafından 2007 yılında kabul edilen “1944 Yılında Sovyetler Birliği Zamanında Gürcistan’dan Zorla Başka Yerlere Gönderilen Şahısların Ülkelerine Dönmeleri” konulu kanunda yer alan maddelerde Ahıska Türkleri’nin vatana dönüşlerini kimliklerini koruyarak gerçekleştirebilmeleri doğrultusunda değişiklikler yapılmasını ve bu sürecin Gürcistan hükümeti tarafından barış içerisinde bir an önce sağlanmasını arzular. Öte yandan komisyonumuz başta Türkiye ve Azerbaycan olmak üzere Ahıska Türkleri’nin yaşadığı Türk devletlerinin bu hususta gereken her türlü girişimi başlatmasını talep eder. Son olarak geri dönüş yasası uygulanana kadar geçecen olan süreçte Ahıska Türkleri’nin haklarının yaşadıkları ülkelerce garanti altına alınmasını ister.
10. Bulgaristan’da Temmuz 2009’da düzenlenen genel seçimlerde elde ettikleri başarıdan ötürü Bulgaristan Türkleri’ni ve Halk ve Özgürlükler Hareketi’ni tebrik eder. Bununla birlikte muhalefette kalan Hak ve Özgürlükler Hareketi’ni özeleştiri yaparak tüm Bulgaristan Türkleri’ni kucaklayıcı açılımlar yapmaya davet ederiz. Komisyonumuz öte yandan Bulgaristan’da Jivkov dönemini anımsatan Türk karşıtı ırkçı siyasi söylemlerden duyduğu endişeye dikkat çeker ve başta Avrupa Birliği olmak üzere uluslararası toplumu bu konuda tedbirli olmaya davet eder.
11. Batı Trakya Türkleri’nin milli kimliklerinin reddedilmesi ve milli azınlık haklarının verilmemesi uluslararası standartlara tamamen aykırıdır. Bu nedenle Yunanistan’a Batı Trakyalı kardeşlerimize uygulanan haksız ve antidemokratik politikalara son vermesi çağrısında bulunuyoruz. Batı Trakya Türk azınlığının,uluslararası anlaşmalar ve Türkiye ile Yunanistan arasında imzalanan ikili anlaşmalarla garanti altına alınan hakları iade edilmelidir.Yunanistan’da 150 bin kişilik Türk azınlığının milli kimliği tanınmalı ve eğitim başta olmak üzere vakıflar, müftülük, vatandaşlıktan çıkarılma, örgütlenme özgürlüğü ve siyasi katılım gibi konularda Türk toplumunun temsilcileri, kurumlarıyla samimi diyaloglar kurulmalıdır.
12. Irak’ta 2003’den bu yana Türkmenlere yapılan haksızlıklar halen devam etmektedir. Irak anayasasının 140. maddesinde öngörülen Kerkük’te normalleşme, sayım ve referandum süreçleri hem Türkmen varlığına karşı yürütülmüş, hem de gerçekleştirilmesi mümkün olmayan bir şekle bürünmüştür. Kerkük Irak’ın kuzeyindeki oluşuma dâhil edilmemelidir. Irak’ta yapılacak olan genel sayım ve seçimlerde Türk Cumhuriyetleri’nden resmi ve gayrı resmi uluslararası gözlemciler yollanmalıdır. DTGB uluslararası gözlemciler yollama konusunda aktif rol alacaktır. Komisyonumuz ayrıca Türkmeneli’nde son dönemde hızla artan ve onlarca kardeşimizin canına mâl olan terör eylemlerini şiddetler kınar.
13. Moldova hükümetine Gagauz Yeri özerk bölgesinin varlığının korunması doğrultusunda Gagauz kardeşlerimize verdiği destekten ötürü teşekkür eder ve Gagauz yönetiminin Moldova hükümeti ile sıkı işbirliğinin devamını diler.
14. Tataristan Cumhuriyeti’nde son dönemde yükselere artan baskıların dindirilmesi ve Tataristan’ın özerkliğinin sağlamlaştırılması yönünde Rusya Federasyonu hükümetini göreve davet eder. Komisyonumuz ayrıca Tataristan’da Müslüman Tatar halkına yönelik olarak devam eden dini ayrımcılık, baskı ve yıldırma politikalarının; ve uygulanan şiddetin son bulması için uluslararası insan hakları örgütleri göreve davet eder. Son yıllarda çeşitli hukuki düzenlemeler aracılığıyla yok edilmeye çalışılan Tatar dilinin korunması için gerekli tüm önlemlerin alınmasını Rusya Federasyonu’ndan talep eder.
15. Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev tarafından geliştirilen “Orta Asya Devletler Birliği” projesini memnuniyetler karşılar. Bunun yanında, Türk dünyasının siyasi ve ekonomik entegrasyonu yolunda önemli bir adım olan bu girişimin Özbekistan, Kırgızistan ve Türkmenistan tarafından da benimsenerek ilerletilmesini diler.
16. Rusya Federasyonu sınırları dâhilinde yaşayan, az sayılı halklar olarak nitelenen Altay, Hakas, Şor, Teleut, Tuvalar ve Çuvaşlar gibi Türk halkları hızla yok olma tehlikesi ile karşı karşıyadırlar. Bu halklarımız sadece Türk Dünyası’nın değil tüm dünyanın kültürel ve tarihi zenginliğinin birer parçasıdır. Komisyonumuz Türk Cumhuriyetleri’nin yönetimlerini bu Türk halkları ile daha yakından ilgilenmeye davet eder. Özellikle Büyük Öğrenci Projesi gibi projelerde ve diğer Türk Cumhuriyetleri’nin sağladığı eğitim imkânlarında bu Türk halklarına özel ve yüksek kontenjanlar tanınmasını talep eder. Devletler tarafından tanınan kontenjanların ülke milli eğitim bakanlıklarının merkezi seçme kriterleri ile değil, liyakat ölçütlerine göre serbest başvuru esasında dağıtılmasını tavsiye eder.
17. Türkiye’nin Türk devlet ve topluluklarına yönelik olarak geliştirmiş olduğu en büyük ve en önemli projelerden birisi olan Büyük Öğrenci Projesinin geliştirilerek devam ettirilmesinin önemini vurgular. Bu proje dahilinde devlet ve topluluklara ayrılan kontenjanların az nüfuslu ve baskı altında bulunan Türk halkları için iyileştirme yapılmak kaydıyla gözden geçirilmesini tavsiye eder. Türk dünyasının bütünleşmesi doğrultusunda atılan bu büyük adımın benzer projeler yoluyla diğer Türk cumhuriyetleri tarafından da uygulamaya konulmasının getireceği faydaya dikkat çeker.
18. BM, AGİT, UNESCO, AB ve diğer önemli uluslararası kuruluşlara müracaat edilerek Rusya Federasyonu’nun uluslararası hukukun ilkelerine uyması; ve önceden imzalanmış olan anlaşmalara uygun olarak azınlıkların haklarını ve özerk cumhuriyetlerin özerkliğini koruması konusunda uyarılmasını önerir. Rusya Federasyonu’nda son beş seneye damgasını vuran ve özerk cumhuriyetlerle imzalanan anlaşmalara aykırı bir biçimde yürütülen merkezileşme çabalarının bu ülke vatandaşı olan Türk halklarının geleceği için taşıdığı tehlikeye dikkat çeker.
19. Taşkent şehrinin kuruluşunun 2200. yılı münasebetiyle Özbekistan Cumhuriyeti nezdinde tüm Türk Dünyası’nı tebrik ediyoruz.
20. Rusya Federasyonu’nda son beş seneye damgasını vuran ve özerk cumhuriyetlerle imzalanan anlaşmalara aykırı bir biçimde yürütülen merkezileşme çabalarının bu ülke vatandaşı olan Türk halklarının geleceği için taşıdığı tehlikeye dikkat çeker.
21. Rusya Federasyonu dahilindeki Kuzey Kafkasya’da, Dağıstan’da ve Stavropol’de yaşayan Nogaylar ile bölgedeki diğer halklar arasında son dönemde toprak mülkiyeti konusunda sorunlar büyümektedir. Çatışma noktasına kadar varan bu sorunların Rusya güvenlik kuvvetleri tarafından şiddetle bastırılması sorunu daha da büyütmüştür. Siyaset komisyonu olarak Rusya Federasyonu’nu Nogayların haklarının korunması ve bu konuda düzenlenen federasyon yasalarına sadık kalınması noktasında göreve çağırıyoruz.
22. Makedonya devlet kuruluşlarında Türklerin hakça temsilinin hızlandırılması; Makedonya Türklerine uygulanan asimilasyon politikalarının ve özellikle Türkiye'ye yapılan gizli göçün durdurulması çağrısında bulunur. Ayrıca 2007 yılından itibaren Makedonya’da “21 Aralık Makedonya Türkleri’nin Eğitim Günü ve Milli Bayramı” kutlanmaktadır. Bu başarıyı elde ettikleri için komisyonumuz Makedonya Türk Demokratik Partisi’ni tebrik eder.
23. 23 Nisan gününün Kosova Cumhuriyeti parlamentosu tarafından Türk Günü olarak kabul edilmesini memnuniyetle karşılar, Kosova Demokratik Türk Partisi’nin başarılarının artarak devam etmesini dileriz.
24. Komisyonumuz 1991 yılından bugüne aralıklarla düzenlenen Türkçe Konuşan Ülkeler Devlet Başkanları Zirveleri’nin sürekli ve sistemli bir biçimde devam ettirilmesinin gerekliliğini vurgular.
25. Komisyonumuz Afganistan’da yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Afganistan Türkleri’nin birlik ve beraberlik içinde hareket etmelerini ve bu seçimlerde gösterecekleri kararlı tutumla Afganistan’ın vazgeçilmez bir parçası olduklarını göstermeye davet eder.
26. Özellikle Türk dilli halkların yaşadığı bölgelerde kimyasal, radyoaktif zehirlenme ve su azlığı gibi problemlerle karşılaşılmaktadır. Bu problemlerin kökleri bölge halklarından kaynaklanmamaktadır. Söz konusu problemlerin çözümü için bütün devletleri ve uluslararası kuruluşları daha fazla ortak faaliyet göstermeye; insanlığı ekolojik duyarlılık göstermeye davet ediyoruz.
27. Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde yaşayan Türkler Ermeni diyasporasının ciddi baskısı altında yaşamaya devam etmektedir. Sözde Ermeni soykırımını tanımadıkları için Avrupa ülkelerindeki Türk toplumlarına ayrımcı ve dışlayıcı siyaset izlenmektedir. Siyaset komisyonu olarak, Bu konuda başta bu sorundan en çok etkilenen Türkiye ve Azerbaycan olmak üzere tüm Türk devletlerini ortak bir siyaset geliştirmeye davet ediyoruz.

 

 

Reklam